Met EuroSoft Attest introduceren we een intuïtief te gebruiken opvolger van onze EuroSoft Pro digitale verbrandingsattesten. De app splits de officiële verbrandingsattesten in overzichtelijke tabbladen die snel doorlopen en ingevuld kunnen worden.

Klant- en installatiegegevens kunnen bewaard, geïmporteerd en geëxporteerd worden. De gegevens van het servicebedrijf en de technicus zijn centraal instelbaar. Het overdragen van de meetgegevens van de Blauwe Lijn rookgasanalyser naar je tablet/smartphone gebeurt automatisch via Bluetooth. Bij de eindbeoordeling van de installatie kan je de attesten digitaal (laten) handtekenen en ze vervolgens opslaan, verzenden of delen. De EuroSoft Attest app voegt de gegevens van de verschillende tabbladen weer samen tot een compleet meetrapport conform de gewestelijke regelgeving.

De app is gratis te downloaden. Met de geïntegreerde demo krijg je een goed beeld van zijn werking. Voor de verbinding met je rookgasanalyser is er een éénmalige lage kost, waarna je onbeperkt digitale attesten kan opstellen, opslaan, delen en verzenden.

  Klik hier voor meer informatie