Vlaanderen aanvaardt het kijkglas niet langer als een geldig permanent lekdetectiesysteem voor stookolietanks. Dit standpunt werd al geruime tijd gehanteerd maar werd onvoldoende toegepast in de praktijk. Met het oog op de afschaffing, werd bepaald dat lopende prototypekeuringen waarbij het kijkglas toegelaten is, geldig bleven tot eind 2017. Deze gedoogperiode is nu dus afgelopen. Brandstofopslagtanks met een maximale inhoud van 5000 l die gebouwd zijn onder deze prototypekeuringen, mogen wel nog geïnstalleerd worden tot eind 2018. Ter vervanging van het kijkglas, raden wij de LAG-14 ER aan.

Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse Overheid, departement Omgeving.