Sinds 1 januari 2019 verplicht het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de meting van het CO-gehalte in de omgevingslucht bij de oplevering en periodieke controle van verwarmingsketels en boilers. Deze meting kan worden uitgevoerd met diverse meetinstrumenten uit ons gamma:

Bij concentrische buizen moet ook de dichtheid van de binnenste buis gecontroleerd worden. Dit betekent dat het zuurstofgehalte in de verbrandingslucht (buitenste buis) hoger moet zijn als 20,5%. Voor deze meting kunt u gebruik maken van de BLAUWE LIJN Sikkelsonde.

  Meer info over de nieuwe regelgeving en attesten vindt u terug op de documentatiepagina van Leefmilieu Brussel.