Kalibratiecertificaat

Waarom een kalibratiecertificaat?

Een kalibratiecertificaat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van onze, naar (inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certificaat wordt tevens vermeld of deze binnen of buiten de specificaties vallen, die door de fabrikant van het meetinstrument zijn opgegeven.

Zonder kalibratiecertificaat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar aantonen kunt u dit niet. Een testcertificaat van de fabrikant is te beknopt om de lineairiteit aan te tonen en is niet geregistreerd op naam (wat wel degelijk een vereiste is).

Om deze reden adviseert EURO-INDEX bij aanschaf van instrumenten, deze te voorzien van een kalibratiecertificaat.


Aanvullende redenen

Aansprakelijkheid
U wilt zich beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid. Met een kalibratiecertificaat kunt u aantonen dat uw meting aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

ISO certificering
Wanneer u ISO 9001 gecertificeerd bent dienen uw meetinstrumenten herleidbaar gekalibreerd te zijn.

Veiligheid
Nauwkeurige meetinstrumenten zijn van essentieel belang voor de veiligheid. Een afwijking in meetwaarde kan grote gevolgen hebben.

Concurrentie motieven
Het verrichten van metingen met gekalibreerde meetinstrumenten kan wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn bij het verkrijgen van opdrachten.

Economische belangen
U wilt een proces zo goed mogelijk beheersen en de afkeur van eindproducten voorkomen.


KWS® kalibratiecertificaat

Indien u een instrument met KWS® aankoopt bij EURO-INDEX of een groothandel, ontvangt u een KWS® kalibratiecertificaat.

De voordelen van KWS®

 • De prijs staat vast voor de levensduur van het instrument (mits de KWS behandeling volgens herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium)
 • Geen arbeidsloon bij de KWS behandeling
 • Kalibratie voor justage (voorkalibratie) indien mogelijk
 • Indien nodig justage en (na)kalibratie
 • Reparatie en preventief onderhoud
 • Gratis oproep met het advies voor herkalibratie
 • Controle op functionaliteit van het instrument
 • Vijf jaar historie voor alle gegevens
 • 10% korting op onderdelen
 • Serienummerregistratie
 • Franco retourlevering

  Klik hier voor een overzicht van het KWS® kalibratiecertificaat met toelichting bij alle onderdelen

De kalibratie wordt in vrijwel alle gevallen uitgevoerd in de moderne EURO-INDEX kalibratielaboratoria.
De kalibratiemiddelen van EURO-INDEX zijn herleidbaar naar (inter)nationale standaarden.