Grenswaarde Benzeen

Benzeen molecuul

Benzeen is een bijzonder giftige en kankerverwekkende aromatische koolwaterstofverbinding die wordt gebruikt in uiteenlopende industriële processen. De stof wordt op grote schaal geproduceerd in de petrochemie, onder andere als oplosmiddel en weekmaker. Benzeen komt ook voor als restproduct in hoogovens en in aardgascondensaat bij kleppen en ventielen in aardgasleidingen.

Gasdetectie voor persoonlijke veiligheid
Om werknemers die met benzeen in aanraking kunnen komen voldoende te beschermen, moet er gezorgd worden voor gasdetectie voor persoonlijke veiligheid. Dit kan met een draagbare gasmonitor die op het lichaam wordt gedragen of door vaste gasdetectie, waarbij een gebied of ruimte voortdurend wordt bewaakt. Bij nadering en/of overschrijding van de wettelijk toegestane maximale concentratie van de bewuste stof, worden de dragers van gasmonitoren of de aanwezigen in de ruimte gewaarschuwd via visuele en akoestische signalen.

Benzeen is een VOC (vluchtig organisch component) en bijgevolg te detecteren met een PID-sensor (Photo Ionisation Detector). PID-sensoren reageren op een breed spectrum van organische componenten en op enkele anorganische componenten. Over het algemeen wordt een PID-sensor gekalibreerd met isobutyleen. Wanneer de sensor wordt gebruikt om een andere VOC of een gasmengsel van VOC’s te meten, dan dient een responsfactor t.o.v. isobutyleen te worden toegepast.

Wettelijke grenswaarde benzeen
Europese wetgeving vereist dat benzeenblootstelling wordt verminderd voor zover praktisch mogelijk. De wettelijke Belgische grenswaarde voor benzeen is 1 ppm (3,25 mg/m3) bij een tijd gewogen gemiddelde van 8 uur. Nauwkeurige draagbare en vaste gasdetectoren met hoge resolutie zijn dan ook aan te raden.

Persoonlijke gasmonitor
Ion Science CubEen goed voorbeeld van een persoonlijke gasmonitor voor VOC’s, waaronder benzeen, is de Cub TAC (Totale Aromatische Componenten) van Ion Science. Dit toestel is de kleinste PID-meter in zijn soort en heeft een meetbereik van 0,01 tot 5000 ppm. Het toestel is uniek omdat het selectiever is gemaakt voor aromatische VOC's (waaronder benzeen) dan reguliere PID-meters. Vocht heeft nauwelijks invloed op de correcte werking van het toestel door toepassing van de gepatenteerde Fence Electrode Technology. De behuizing biedt beschermingsklasse IP65 en is daarmee geschikt voor gebruik in hevige regen.

Vaste gasmonitor
De Ion Science Falco is zeer geschikt als vaste gasmonitor voor onder andere detectie van benzeen. Afhankelijk van het gekozen meetbereik heeft dit model een resolutie vanaf 0,001 ppm (1 ppb). De Falco beschikt net als de Cub over de gepatenteerde Fence Electrode Technology, waardoor vocht nauwelijks invloed uitoefent op de meetwaarden. Door toepassing van geavanceerde Typhoon technologie is dit instrument zelfs bestand tegen condenserende luchtvochtigheid, waardoor het in extreme weersomstandigheden kan worden gebruikt.

Meer informatie over de Ion Science Cub persoonlijke gasmonitor.

Meer informatie over de Ion Science Falco vaste gasdetector voor VOC's.

 

White papers:

  The Basics of Benzene

  Benzene Legislation

  Benzine-specific measurement using the Tiger Select