Veelgestelde vragen

FAQ onderwerpen

Algemeen

Ik heb een klacht. Hoe communiceer ik deze aan EURO-INDEX?

Drukmeting

Waarom kan ik mijn drukmeter niet goed op nul stellen?
Waarom past de drukadapter niet goed op de aansluitnippel van mijn drukmeter?
Wat betekent het als het display van mijn drukmeter ---- aangeeft?
Hoe komt het dat ik vreemde meetwaarden krijg bij een drukmeting?
Wat moet ik doen als de meter niet inschakelt?
Mijn drukmeter geeft onstabiele meetwaarden, hoe komt dit?

Elektrotechnische meetinstrumenten

Waarom gaat mijn Fluke, Elektro Lijn of Beha Amprobe multimeter spontaan piepen?
Hoe komt het dat tijdens het inschakelen van de Fluke 80- of 170-serie de segmenten van het display oplichten en uitgaan (flitsen)?

Gas- en lekdetectie

Hoe komt het dat bij inschakeling van de BLAUWE LIJN® GSP 1 de LED segmenten ‘POWER’ en ‘LowBatt’ gelijktijdig branden?
Wat is de levensduur van een elektrochemische O2 sensor?

Kalibratiecertificaten

Waarom krijg ik bij mijn meetinstrument twee kalibratiecertificaten?
Hoe lang moet een certificaat bewaard worden?

Rookgasanalysers

Wat betekenen streepjes in het display van mijn serviceanalyser?
Hoe komt het dat het instrument geen correcte CO2-meting weergeeft?
Hoe komt het dat het instrument geen correcte O2-meting weergeeft?
Hoe komt het dat het instrument geen correcte CO-meting weergeeft?
Hoe komt het dat het instrument waarden weergeeft die niet overeenkomen met wat men verwacht?
Wat is de levensduur van een elektrochemische O2 sensor?
Waarom geeft het meetinstrument een “CAL DUE” melding weer?
Hoe komt het dat de EUROLYZER ST(e) niet opstart?
Hoe kan ik de volgorde van de meetwaarden aanpassen in de Eurolyzer STx?

Service

Wat is KWS®?
Wat is kalibreren?