CO2-controle verplicht in werklokalen

 

CO2 is een kleur- en reukloos gas dat onder meer vrijkomt door uitademing. In normale concentraties is het onschadelijk voor de mens maar bij een verhoogde concentratie kan het concentratieverlies, duizeligheid en zelfs ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Het is daarom belangrijk om gesloten ruimtes waar meerdere mensen samen zijn, zoals arbeidsplaatsen en klaslokalen, voldoende te verluchten.

Een wettelijk kader werd hiervoor gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het betreft het Koninklijk Besluit van 2 mei 2019 omtrent de algemene basiseisen waaraan werklokalen moeten beantwoorden, met daarin wijzigingen op het vlak van de eisen voor verlichting en luchtverversing. De eisen stellen onder andere dat de werkgever ervoor dient te zorgen dat de absolute CO2-concentratie in werklokalen lager is dan 900 ppm (0,09 %) en in elk geval 1200 ppm niet overschrijdt. De kwaliteit en effectiviteit van een ventilatiesysteem moet dus gecontroleerd worden, onder andere door het uitvoeren van CO2-metingen. Euro-Index heeft hiervoor verschillende toestellen in haar aanbod en biedt er periodiek onderhoud en kalibratie op aan.

Enkele weetjes voor een beter begrip van de gestelde limieten: 

  • Wereldwijd is de gemiddelde concentratie CO2 in de buitenlucht 380 ppm (ppm = ‘parts per million’; 1 ppm = 0,0001 %).  
  • Jaarlijks komt daar zo’n 1,5 tot 2 ppm bij. Ter vergelijking: 20.000 jaar geleden was de CO2-concentratie maar 220 ppm, bij het begin van de industrialisatie (1850) was het 260 ppm. 
  • Door de verwarming van gebouwen en het straatverkeer is de CO2-concentratie in een stad heel wat hoger dan 380 ppm. Typische waarden liggen er rond 700 ppm of hoger.

In stadskantoren is dus niet veel extra CO2-productie meer nodig om aan de limiet van 900 ppm te komen. Een kwalitatief en goed ingeregeld ventilatiesysteem is bijgevolg onontbeerlijk.

  Klik hier voor meer informatie op de website van de overheid

  Klik hier voor een overzicht van de CO2-detectoren in ons aanbod