KWS is een uniek servicesysteem voor periodiek onderhoud & kalibratie van uw meetinstrumenten. Bij de meeste instrumenten is de termijn jaarlijks, bij gasdetectietoestellen raden we een kalibratie om de 6 maanden aan en bij BLAUWE LIJN rookgasanalysers is de servicetermijn tweejaarlijks (wettelijk minimum). Bij BLAUWE LIJN toestellen die voorzien zijn van KWS wordt de garantieperiode op het toestel met één jaar verlengd, tot 3 jaar.

KWS is verkrijgbaar bij al onze meetinstrumenten waarop een kalibratie van de metingen mogelijk is. Dit omvat: 

 • Elektrische grootheden zoals spanning en stroom
 • Druk
 • Temperatuur
 • Gasanalyse & gasdetectie
 • Koudetechniek & ventilatie
 • Vloeistofdebiet

Voordelen van KWS

 • 3 jaar garantie op BLAUWE LIJN meetinstrumenten met elektronische werking
 • De prijs staat vast voor de levensduur van het instrument*
 • Geen arbeidsloon bij de KWS® behandeling
 • Kalibratie voor justage (voorkalibratie) indien mogelijk
 • Indien nodig justage en (na)kalibratie
 • Reparatie en preventief onderhoud
 • Gratis oproep met het advies voor herkalibratie
 • Controle op functionaliteit van het instrument
 • Vijf jaar historie voor alle gegevens
 • 10% korting op onderdelen
 • Serienummerregistratie
 • Gratis retourlevering

* Mits de KWS® behandeling volgens herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium. Indien de termijn wordt overschreden, komt de vaste prijs te vervallen. Het herkalibratieadvies staat vermeld op uw kalibratiecertificaat en op de kalibratiesticker op het toestel. Wij brengen u tijdig op de hoogte als uw toestel toe is aan een nieuwe servicebeurt.

 
 
 
 

 

Bekijk in detail hoe de KWS behandeling gebeurt.