Wat is een continuïteitstest?


Met een continuïteitstest wordt het meten van de weerstand van de beschermingsleiding bedoeld. Hiervoor is een spanning van minimaal 4 V en maximaal 24 V nodig en een stroom van minimaal 200 mA. Het resultaat van deze meting dient te worden beoordeeld op basis van de lengte van de leiding, de aderdoorsnede van de leiding en eventuele overgangsweerstanden. Als richtlijn kunt u er vanuit gaan dat een waarde groter dan 1 Ohm niet wenselijk is.

Een goede installatietester of isolatieweerstandmeter is in staat een continuïteitstest uit te voeren.