Kalibratiemogelijkheden


Hieronder vindt u een overzicht van de diverse grootheden die kunnen worden gekalibreerd in het laboratorium van EURO-INDEX België. 

Kalibratiemogelijkheden EURO-INDEX België
GASANALYSE / GASDETECTIE
Meetbereik Gas
100 ppm C4H8
200 - 8000 ppm CO
2 - 19 Vol.% O2


TEMPERATUUR
-25 °C - 350 °C Temperatuurbaden
-30 °C - 1200 °C Temperatuursimulatie type K


DRUK
0 - 3500 mbar absoluut
(-)150 - (+)150 mbar relatief
 


Hieronder vindt u een overzicht van de diverse grootheden die kunnen worden gekalibreerd in het laboratorium van EURO-INDEX Nederland.

Kalibratiemogelijkheden EURO-INDEX Nederland
GASANALYSE / GASDETECTIE
Meetbereik Gas  
10 - 100 ppm
C4H8  
4 - 40 ppm H2S  
10 - 100 ppm
200 - 2000 ppm
0,22 - 2,20 Vol.%
100 Vol.%
0 - 50 %LEL
CH4  
10 - 10000 ppm
1 - 3 Vol.%
0 - 73 %LEL
H2  
100 - 5000 ppm
1,90 - 19,0 Vol.%
100 Vol.%
CO2  
20 - 10000 ppm
1 - 10 Vol.%
CO  
2,2 - 22,0 Vol.% O2  
20 - 5000 ppm NO  
8 - 500 ppm NO2  
190 - 5000 ppm
SO2
 
10 ppm HCN  

5 ppm
500 ppm (op locatie)

Freon R134a  
50 ppm NH3  
20 ppm (op locatie) Cl2  
0,6 Vol.% (op locatie) C3H8  
 
 
TEMPERATUUR    
-20 °C - 550 °C Temperatuurbaden  
-260 °C - 1370 °C

Temperatuursimulatie J, K, T, R, S, B, U, L, N,
E, PT100, PT200, PT500, PT1000

 
-15 °C - 500 °C Infrarood (black body’s)  
 
  
ELEKTRISCHE GROOTHEDEN    
0 mV - 1000 V Gelijkspanning genereren Zie ook scope RvA K105
0 mV - 10 kV Gelijkspanning meten  
1 mV - 1000 V Wisselspanning genereren
Zie ook scope RvA K105
0,01 Hz - 2 MHz
0 mV - 1000 V
1 kV - 10 kV
Wisselspanning meten

Max. 300 kHz
Max. 60 Hz

0 mA - 20 A Gelijkstroom Zie ook scope RvA K105
20 A - 1000 A (met 50 windingen spoel t.b.v. stroomtangen) Gelijkstroom  
0,033 mA - 20 A Wisselstroom
Zie ook scope RvA K105
0,01 Hz - 10 kHz
20 A - 1000 A (met 50 windingen spoel t.b.v. stroomtangen) Wisselstroom 45 Hz - 440 Hz
10 mΩ - 1800 mΩ Weerstand (fysiek) Max. 25 A
0,1 Ω - 1000 kΩ Weerstand (fysiek) Zie ook scope RvA K105
10 kΩ - 1,1 TΩ
 
Weerstand (fysiek)
Max. 5 kV
Zie ook scope RvA K105
25 mΩ - 1800 Ω Inwendige weerstand spanningsnet Max. 25 A
Max. 300 V
0 Ω - 330 MΩ Weerstand (simulatie) Zie ook scope RvA K105
0,1 Hz - 600 MHz Frequentie genereren Zie ook scope RvA K105
0,33 nF - 40 mF Capaciteit
50 Hz - 1,5 kHz
11 μF - 3,3 mF Capaciteit Zie ook scope RvA K105
0 - 1 Arbeidsfactor  
Max. 5 kHz Spanning- / stroomharmonischen Bij fundamentele frequentie
15 - 65 Hz / 400 Hz
0 ms - 5000 ms ALS test uitschakeltijd  
0 mA - 1000 mA ALS test aanspreekstroom  
 
  
DRUK    
0 - 3500 mbar absoluut
(-)150 - (+)150 mbar relatief
   
0 - 60 bar    
-1000 - 0 mbar (vacuüm)    
 
  
KOUDETECHNIEK & VENTILATIE    
1,0 - 160 kg Gewichten  
5 m/s - 25 m/s Luchtsnelheid  
150 - 850 m3/h Luchthoeveelheid  
32,9 / 50 / 74,5 % r.v. Relatieve luchtvochtigheid  

 

VLOEISTOF DEBIET    
0 - 15 liter/min Vloeistofdebiet