Kalibratiemogelijkheden


Hieronder vindt u een overzicht van de diverse grootheden die kunnen worden gekalibreerd in het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX Nederland.

GASANALYSE / GASDETECTIE
Meetbereik Gas  
10 - 100 ppm
1000 ppm
C4H8  
4 - 40 ppm H2S  
10 - 100 ppm
200 - 2000 ppm
0,22 – 2,20 Vol.%
100 Vol.%
0 – 50 %LEL
CH4  
100 – 1000 ppm   3000 - 30000 ppm 73 %LEL H2  
100 – 1000 ppm   1,90 - 19,0 Vol.% 100 Vol.% CO2  
20 - 200 ppm   300 - 90000 ppm CO  
2,2 - 22,0 Vol.% O2  
8 - 80 ppm NO2  
8 - 80 ppm 190 - 1900 ppm
SO2
 
5 ppm PH3  
10 ppm HCN  
5 ppm Freon R134a  
50 ppm NH3  
 
 
 
TEMPERATUUR    
-20 °C – 550 °C Temperatuurbaden  
-260 °C - 1370 °C

Temperatuursimulatie J, K, T, R, S, B, U, L, N, 
E, PT100, PT200, PT500, PT1000,

 
-15 °C – 500 °C Infrarood (black body’s)  
 
 
 
ELEKTRISCHE GROOTHEDEN    
0 mV - 1000 V Gelijkspanning genereren Zie ook scope RvA K105
0 mV – 10 kV Gelijkspanning meten  
1 mV - 1000 V Wisselspanning genereren
Zie ook scope RvA K105
0,01 Hz - 2 MHz
0 mV – 10 kV Wisselspanning meten Max. 300 kHz
0 mA - 20 A Gelijkstroom Zie ook scope RvA K105
20 A – 1000 A (met 50 windingen spoel t.b.v. stroomtangen) Gelijkstroom  
0,033 mA - 20 A Wisselstroom
Zie ook scope RvA K105
0,01 Hz - 10 kHz
20 A – 1000 A (met 50 windingen spoel t.b.v. stroomtangen) Wisselstroom 45 Hz – 440 Hz
10 mΩ – 1800 mΩ Weerstand (fysiek) max 25 A
0,1 Ω – 1000 kΩ Weerstand (fysiek) Zie ook scope RvA K105
10 kΩ - 1,1 TΩ
 
Weerstand (fysiek)
max 5 kV
Zie ook scope RvA K105
0 Ω - 330 MΩ Weerstand (simulatie) Zie ook scope RvA K105
0,1 Hz - 600 MHz Frequentie genereren Zie ook scope RvA K105
0,33 nF - 40 mF Capaciteit
Zie ook scope RvA K105
50 Hz - 1,5 kHz
0 – 1 Arbeidsfactor  
Max. 5 kHz Spanning- / stroomharmonischen Bij fundamentele frequentie
15 - 65 Hz / 400 Hz
0 ms – 5000 ms ALS test uitschakeltijd  
0 mA – 1000 mA ALS test aanspreekstroom  
 
 
 
 
DRUK    
0 - 3500 mbar absoluut
(-)150 - (+)150 mbar relatief
   
0 - 60 bar    
-1000 – 0 mbar (vacuüm)    
 
 
 
KOUDETECHNIEK & VENTILATIE    
1,0 - 160 kg Gewichten  
5 m/s - 25 m/s Luchtsnelheid  
12 / 75 / 90 % r.v. Relatieve luchtvochtigheid  

 

VLOEISTOF DEBIET    
0 - 15 liter/min Vloeistofdebiet