CO versus CO2, ken jij het verschil?

 

Regelmatig merken we dat CO en CO2 met elkaar worden verward. Hoewel het beide koolstofverbindingen zijn, verschilt hun uitwerking echter drastisch. Koolmonoxide (CO) verbindt zich in ons lichaam heel sterk met hemoglobine en belemmert zo dat dit eiwit zuurstof vervoert door het lichaam. Daardoor is CO al snel dodelijk.

     

Kooldioxide (CO2) komt sowieso al in beperkte mate in de atmosfeer voor en is veel minder toxisch. Slechts in uitermate hoge concentraties is verstikking mogelijk. Een hoge CO2-waarde kan wel hoofdpijn, sufheid en concentratiestoornissen veroorzaken. Het menselijk lichaam produceert zelf CO2 en verwijdert dit door uitademing. CO2-metingen worden daarom vooral uitgevoerd in kantoren en klaslokalen, waar heel wat personen aanwezig zijn en een goede concentratie belangrijk is. Naast de effecten op de mens is CO2 ook een broeikasgas en heeft het bijgevolg een negatieve invloed op de opwarming van de aarde.

Beide gassen zijn geur- en kleurloos. Je neemt ze dus niet waar tot je er hinder van ondervindt. In het geval van CO is het vaak al te laat voordat je het merkt. Je kan er dus maar beter voor zorgen dat je maatregelen neemt om jezelf en anderen preventief te beschermen.

Het zeer giftige CO ontstaat bij onvolledige verbranding van brandstoffen. Dit kan onder meer gebeuren in verwarmingsinstallaties. Zorg er dus steeds voor dat je het CO-gehalte monitort tijdens werkzaamheden aan een cv-installatie, dat je een CO-meting uitvoert voordat je de verwarmingsruimte betreedt, dat de ruimte goed verlucht is en dat je de ketel in goed werkende staat achterlaat. Werkt de ketel niet naar behoren, dan stel je hem buiten werking voordat je de werkplaats verlaat! Zo vermijd je gevaarlijke situaties.

Blootstellingswaarden en symptomen van CO en CO2

Waarden en symptomen van CO op mensen, gemeten naar volumepercentage in de lucht
0,02% Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en vermoeidheid.
0,04% Intense hoofdpijn. Levensgevaar na 3 uur.
0,08% Na 45 minuten bewustzijnsverlies. Na 2 tot 3 uur overlijden.
0,16% Ernstige symptomen na 20 minuten, overlijden binnen het uur.
0,32% Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid na 5 minuten, bewusteloos na 30 minuten.
0,64% Hoofdpijn en duizeligheid na 1 à 2 minuten. Bewusteloos na 10 tot 15 minuten.
1,28% Onmiddellijk bewustzijnsverlies, overlijden binnen 1 tot 3 minuten.

 

Waarden en symptomen van CO2 op mensen, gemeten naar volumepercentage in de lucht
0,039% Gehalte dat natuurlijk voorkomt in de atmosfeer op zeeniveau. 
0,08% (= 800 ppm) Maximale waarde voor arbeidsplaatsen in België.
1% Slecht geventileerde drukke (werk)ruimte. Sufheid bij langere blootstelling.
1,2% (= 1.200 ppm) Piekwaarde voor arbeidsplaatsen in België. Dit mag niet overschreden worden.
1,5% Versnellen en verdiepen van de ademhaling.
2% Licht narcotisch effect, toename van bloeddruk en polssnelheid, afname van het gehoor.
4-5% Duizeligheid, verwarring en gevoel van ademnood bij langere blootstelling. 
Uiteindelijk bewusteloosheid. Vanaf 5% kunnen ook paniekaanvallen voorkomen. 
8% Hoofdpijn, zweten, verlies van gezichtsvermogen en krampen. Bewusteloos na 5 tot 10 minuten, 
gevolgd door de dood na 30 minuten tot 1 uur.
≥20%  Bewusteloos na enkele ademteugen, snel gevolgd door ademstilstand. Dood na enkele minuten.

Welke toestellen kan je gebruiken?

  CO2-controle is wettelijk verplicht op arbeidsplaatsen. Klik hier voor meer informatie.