• Meten aan warmtepompen


   Waarom meten?

   Om een technische installatie optimaal af te stellen of periodiek te controleren op een juiste werking, dient er vrijwel altijd te worden gemeten. De meetwaarden worden vergeleken met specificaties of normen, op basis waarvan de monteur of technicus tot een conclusie kan komen en eventueel passende maatregelen kan treffen. Bij elektrische installaties worden waarden gemeten van spanning, stroom, isolatieweerstand, aardingsweerstand, vermogen, etc. Bij een verbrandingsproces met aardgas, zoals een cv-installatie, wordt de gasdruk gemeten en een analyse gemaakt van de rookgassen, waarmee het proces kan worden beoordeeld. Nu er steeds meer cv-installaties worden geplaatst met een warmtepomp, vraagt men zich vaak af of hier ook aan moet worden gemeten. Het antwoord is natuurlijk ja. Warmtepompen bestaan in diverse soorten en ook hierbij zijn er specificaties en normen waaraan verscheidene zaken moeten voldoen.

    

   Wat is een warmtepomp?

   Een warmtepomp is een installatie die de omgeving gebruikt als duurzame warmtebron en dit vervolgens gebruikt om bijvoorbeeld een woning te verwarmen. Diverse zaken kunnen als bron dienen voor warmte, zoals de bodem, buiten- of ventilatielucht, grondwater en zelfs oppervlaktewater. Om de onttrokken warmte van de bron naar de woning over te brengen, wordt er in vrijwel alle gevallen gebruik gemaakt van een koudemiddel. Dit werkt op vergelijkbare wijze als een koelkast of airconditioning.

  • Er wordt warmte gewonnen aan de bronzijde. Het vloeibare koudemiddel verdampt bij lage temperatuur en lage druk (wordt gasvormig). In de compressor wordt de druk van het koudemiddel verhoogd, waardoor de temperatuur flink omhoog gaat. De compressor zorgt er ook voor dat het koudemiddel wordt rondgepompt. Aan de afgiftezijde condenseert het koudemiddel bij hoge druk en hoge temperatuur (wordt weer vloeistof). Hierbij wordt de warmte afgedragen aan de woning. In een expansieventiel wordt de druk verlaagd waarbij ook de temperatuur daalt. Nu start het proces opnieuw.

  • image
  • In de meeste gevallen produceert een warmtepomp een relatief klein temperatuurverschil ten opzichte van een gasgestookte cv-installatie. Dit betekent dat de woning dient te beschikken over een afgiftesysteem voor lage temperatuurverwarming, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming. De woning moet ook zeer goed geïsoleerd zijn.

    

   Verschillende soorten warmtepompen

   Er zijn diverse typen warmtepompen, waarbij het onderscheid wordt gemaakt door de warmtebron die wordt gebruikt en de wijze waarop de warmte wordt afgestaan aan het huis.

  • Lucht-lucht warmtepomp
   Dit is een systeem met een binnen- en een buitenunit, net als bij airconditioning. Warmte uit de buitenlucht wordt overgedragen aan een koudemiddel en via een binnenunit afgegeven aan de binnenlucht.

  • image
  • Lucht-water warmtepomp
   Dit is een systeem waarbij warmte (energie) wordt gehaald uit de buiten- of binnenlucht (ventilatielucht via warmteterugwinning). De verkregen warmte wordt afgedragen aan de woning via bijvoorbeeld vloerverwarming of aan het tapwater (voorraadboiler).

  • Bodem-water warmtepomp
   Hierbij wordt de warmte onttrokken aan een buizensysteem in de grond. Dit is een gesloten bron, waarbij de buizen meestal gevuld zijn met een combinatie van water en antivries (glycol). De verkregen warmte wordt ook hier aan de woning afgedragen via bijvoorbeeld vloerverwarming of aan het tapwater (voorraadboiler).

  • image
  • Water-water warmtepomp
   Dit systeem haalt de warmte rechtstreeks uit het grondwater, dat wordt opgepompt waarna het afgekoelde water weer wordt teruggepompt in de grond.

  • image
  • Hybride warmtepomp
   Dit is een combinatie van een warmtepomp en een hoogrendementsketel. De warmtepomp gebruikt veelal de lucht als warmtebron. De gasgestookte HR-ketel wordt gebruikt als aanvulling als de warmtepomp onvoldoende capaciteit heeft.

    

   Wat moet er worden gemeten?

   Afhankelijk van het soort warmtepomp dienen bepaalde zaken te worden gemeten. Hierbij kan het gaan om metingen om te controleren of de warmtepomp voldoende warmte produceert (na installatie en bij periodieke inspectie) en metingen om een diagnose te stellen bij een slecht of niet functionerend systeem.

  • Temperatuur
   De temperatuur in het huis, de buitentemperatuur, het temperatuurverschil tussen de aanvoer- en afvoerleiding van de koudemiddelleidingen, etc. Er zijn talloze toepassingen waar een nauwkeurige temperatuur(verschil)meter met de juiste meetsondes zijn nut heeft. BLAUWE LIJN biedt diverse goede oplossingen, waarbij de meetresultaten kunnen worden opgeslagen in een intern geheugen of via Bluetooth gecommuniceerd naar een smartphone of tablet met de gratis EuroSoft mobile app voor professionele meetrapportage.

   Meetinstrumenten 
   BLAUWE LIJN S4600 ST-12KD Temperatuur(verschil)meter
   BLAUWE LIJN CAPBs Sens TK11 Draadloze temperatuur(verschil)meter
   (CAPBs STm benodigd)
   BLAUWE LIJN X-serie K-type thermokoppels (meetsondes)

     Klik hier voor een compleet overzicht van temperatuurmeters

  • image
  • Lekstroom
   Bij elektrische systemen, zeker waarbij water of andere vloeistoffen betrokken zijn, is het belangrijk om de lekstroom te kunnen meten. Bij een te hoge lekstroom wordt de aardlekschakelaar aangesproken, waarmee de installatie wordt uitgeschakeld. Omdat het bij lekstromen om bijzonder kleine waarden gaat, is het belangrijk een speciale lekstroomtang te gebruiken. Als u lekstroom wilt meten bij een apparaat met een netsnoer kunt u naast een lekstroomtang gebruik maken van de Elektro Lijn HT1735. Dit handige accessoire maakt het strippen en splitsen van het netsnoer overbodig, wat veel tijdwinst oplevert.

   Meetinstrumenten
   Elektro Lijn HT77N True RMS lekstroomtang 
   Fluke 368 FC True RMS lekstroomtang met Fluke Connect
   Elektro Lijn HT1735 Accessoire voor toepassing van een lekstroomtang
   bij een apparaat met een netsnoer

     Klik hier voor een compleet overzicht van lekstroomtangen

  • image
  • Glycol
   De condensor van een warmtepomp bestaat meestal uit een platenwisselaar gevuld met glycol (antivries). Deze stof wordt in combinatie met water ook toegepast bij de gesloten leidingsystemen bij bodem-water warmtepompen. Met een refractometer kan de kwaliteit van deze vloeistof worden gemeten.

   Let er wel goed op dat u de juiste refractometer gebruikt voor het type Glycol dat is toegepast in de installatie. Er wordt namelijk zowel ethyleenglycol als propyleenglycol toegepast. Sommige (analoge) refractometers zijn bruikbaar voor beide typen, terwijl digitale instrumenten meestal voor 1 type toepasbaar zijn.

   Meetinstrumenten 
   Hanna Instruments HI 96831
   & HI 96832
   Refractometers voor ethyleenglycol of
   propyleenglycol
  • Koelmiddelen
   Veel warmtepompen worden gevuld geleverd maar indien u zelf met koelmiddelen aan de slag gaat,heeft u diverse meetinstrumenten nodig waaronder een afpompunit, een manometerset (manifold), een freon lekzoeker en een vacuümmeter.

   Meetinstrumenten
   Mastercool 69000 Afpompunit voor koudemiddelen
   Mastercool 4-weg manifold Manometerset met vacuümmeter
   en temperatuurmeter
   TIF ZX-1A Lekdetector voor halogene freonen
   Supco VG64 Vacuümmeter
  • image
  • Thermografie
   Een warmtebeeldcamera kan bijzonder nuttig zijn bij het installeren en/of onderhouden van een warmtepomp. Omdat warmtepompen in veel gevallen lage temperatuursystemen zijn, is er vaak sprake van vloerverwarming of radiatoren. Een warmtebeeldcamera kan de warmteafgifte van deze systemen goed zichtbaar maken en ook lekkage van leidingen aan het licht brengen.
   Als een woning wordt voorzien van een warmtepomp, dienen de muren en daken eerst goed geïsoleerd te zijn. Een duidelijk warmtebeeld van het pand kan eventuele isolatieproblemem zichtbaar maken.

   Meetinstrumenten 
   Fluke TiS40 Warmtebeeldcamera met 160 x 120 pixels
   Elektro Lijn THT45 Warmtebeeldcamera met 80 x 80 pixels

     Klik hier voor een compleet overzicht van warmtebeeldcamera's

  • image